Convento de Carmo

Convento De CarmoConvento de Carmo je bývalý karmelitánský klášter. Nachází se na lisabonském náměstí Largo de Carmo. V gotickém období patřil mezi největší lisabonské kostely, ale po zemětřesení roku 1755 je z něj pouze troska. Od té doby nebyl zrekonstruován. Ruiny kostela jsou hlavní portugalskou památkou na ničivé zemětřesení. V roce 1864 tu bylo vybudováno archeologické muzeum. O rekonstrukci se neúspěšně pokoušela Marie I., která díky zániku církevních řádů neměla na opravu finance. V roce 1836 se zde nacházeli vojenské kasárny.